DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ SANITÀRIA
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: SEGUIMENT DEL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L’ABASTAMENT (PAGA), IMPLANTACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA ANALÍTIC DEL SERVEI D’ABASTAMENT I GSA. INTRODUCCIÓ DE DADES A SINAC. CONTROL I SEGUIMENT DE LA PRESA I ENVIAMENT DE MOSTRES A LABORATORI ACREDITAT. REVISIÓ D’EQUIPAMENTS I INSTRUMENTS DE MESURA (CLORADORS, TURBIDIMETRES...)
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 22 D’OCTUBRE DE 2018
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: FIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT:  27.800 €

 

PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR (FP-II) O TITULAT UNIVERSITARI.
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA GESTIÓ DEL PAGA ES REALITZA EN AQUEST IDIOMA
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA MÏNIMA DE CINC ANYS EN LA GESTIÓ SANITÀRIA DE SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA (PAGA, SINAC, RD-140/2003). EXPERIÈNCIA EN TÈCNIQUES ANALITIQUES DE LABORATORI (FISICO-QUIMICA I MICROBIOLOGIA) I REALITZACIÓ D’ASSAJOS EN LABORATORIS D’ÀNALISI D’AIGÜES.  EXPERIÈNCIA EN SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT (ISO-9001 ISO-14001). EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE SISTEMES DE CLORACIO I DESINFECCIÓ.    
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       ESPECIALMENT EXCEL, CONEIXEMENT PLANES WEB I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
            

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL,  I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN GESTIÓ SANITÀRIA I SISTEMES DE QUALITAT.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 13 DE OCTUBRE (INCLÓS)

LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. www.aiguesdetomovi.cat

 

Filtro de búsqueda

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

28/03/2018

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

DATA D’INCORPORACIÓ: 1 DE MAIG

 

OFERTA DE LLOC DE TREBALL


LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       ADVOCAT            
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: ASSISTIR I DONAR EL SUPORT LEGAL NECESSARI EN AQUELLS ASSUMPTES LEGALS I CONTENCIOSOS RELACIONATS AMB EL NEGOCI DE L’EMPRESA, ESPECIALMENT EN ELS ÀMBITS DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. REDACCIÓ DE PLECS, TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA FINS LA SEVA FORMALITZACIÓ, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, SERVEIS PÚBLICS, I DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL CIVIL I/O CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 1 DE MAIG
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: PRÀCTIQUES
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: 33.000 – 35.000 €


PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: LLICENCIAT EN DRET    
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA REDACCIÓ DE PLECS DE CONTRACTACIÓ ES FARÀ EN AQUEST IDIOMA.
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: EN DRET ADMINISTRATIU, CONTRACTACIÓ PÚBLICA, RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL I PATRIMONIAL, DRET PROCESAL I DRET MERCANTIL EN GENERAL.        
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       CONEIXEMENT PLANES WEB
IDIOMES: ANGLÈS MITJÀ-ALT PARLAT I ESCRIT
                     

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL I TÈCNICA, AMB CLARA VOCACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EL DRET PÚBLIC, I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA, I EXPERIENCIA EN LA JURISDICCIÓ CIVIL I CONTENCIOS-ADMINISTRATIVA.


ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA I UNA ENTREVISTA PERSONAL PER LA GERENCIA DE L’EMPRESA, SERVEI JURÍDIC I EL DEPARTAMENT DE RRHH, QUE SERAN QUI VALORARAN L’OFERTA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@fcc.es
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 16 D’ABRIL (INCLÓS)


IMPRESCINDIBLE COMPTAR AMB LA FORMACIÓ REQUERIDA.