DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ SANITÀRIA
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: SEGUIMENT DEL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L’ABASTAMENT (PAGA), IMPLANTACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA ANALÍTIC DEL SERVEI D’ABASTAMENT I GSA. INTRODUCCIÓ DE DADES A SINAC. CONTROL I SEGUIMENT DE LA PRESA I ENVIAMENT DE MOSTRES A LABORATORI ACREDITAT. REVISIÓ D’EQUIPAMENTS I INSTRUMENTS DE MESURA (CLORADORS, TURBIDIMETRES...)
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 22 D’OCTUBRE DE 2018
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: FIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT:  27.800 €

 

PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR (FP-II) O TITULAT UNIVERSITARI.
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA GESTIÓ DEL PAGA ES REALITZA EN AQUEST IDIOMA
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA MÏNIMA DE CINC ANYS EN LA GESTIÓ SANITÀRIA DE SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA (PAGA, SINAC, RD-140/2003). EXPERIÈNCIA EN TÈCNIQUES ANALITIQUES DE LABORATORI (FISICO-QUIMICA I MICROBIOLOGIA) I REALITZACIÓ D’ASSAJOS EN LABORATORIS D’ÀNALISI D’AIGÜES.  EXPERIÈNCIA EN SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT (ISO-9001 ISO-14001). EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE SISTEMES DE CLORACIO I DESINFECCIÓ.    
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       ESPECIALMENT EXCEL, CONEIXEMENT PLANES WEB I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
            

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL,  I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN GESTIÓ SANITÀRIA I SISTEMES DE QUALITAT.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 13 DE OCTUBRE (INCLÓS)

LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. www.aiguesdetomovi.cat

 

Filtro de búsqueda

Últimas noticias

fcc
17/10/2018

OFERTA DE TREBALL: OFICIAL BRIGADA

LEER MÁS

TASQUES A DESENVOLUPAR: TASQUES PRÒPIES DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI, COM ARA MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CANONADES, VÀLVULES, ESCOMESES,

fcc
15/10/2018

Les pluges han trencat una de les dues canonades d’abastament d’aigua que surt del dipòsit del Blanquillo

LEER MÁS

Per aquest motiu, la pressió pot ser més baixa al poble.

Operaris d’aigües de tomoví estan fent els treballs necessaris per donar subministrament per punts alternatius i localitzar la rotura per poder reparar-la i restablir el funcionament normal, tan aviat com sigui possible. Més informació i comunicació d’incidències ...

fcc
01/10/2018

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL

LEER MÁS

LLOC DE TREBALL OCUPACIÓ: TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ SANITÀRIA LOCALITAT: EL VENDRELL TASQUES A DESENVOLUPAR: SEGUIMENT DEL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L’ABASTAMENT (PAGA), IMPLANTACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA ANALÍTIC DEL SERVE...

20/06/2018

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL

LEER MÁS

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU ÀREA CONTRACTACIÓ LOCALITAT: EL VENDRELL

28/03/2018

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

LEER MÁS

aigües de tomoví busca un advocat per incorporar-se a l’empresa l’1 de maig. Tasques a desenvolupar: assistir i donar el suport legal necessari en aquells assumptes legals i contenciosos relacionats amb el negoci de l’empresa, especialment en l’àmbit d ela contractació pública.

22/03/2018

aigües de tomoví realiza trabajos de limpieza a los depósitos de abastecimiento de agua de El Vendrell

LEER MÁS

La ejecución de estas tareas optimiza la calidad del agua que llega a las casas de los vendrellenses

22/03/2018

En 2017 aguas de tomoví detectó 149 fraudes en el consumo de agua de El Vendrell

LEER MÁS

Ha adquirido una microcámara que permite detectar derivaciones de caudal entre la tubería general y el contador particular

25/08/2017

Limpieza de la red municipal de saneamiento de El Vendrell (Tarragona) para prevenir problemas de inundaciones de cara a la época de lluvias

LEER MÁS

aguas de tomoví lleva a cabo las tareas de limpieza a las cerca de 500 alcantarillas que hay en los 160 km de red de saneamiento municipal de El Vendrell

09/06/2017

¡Ya tenemos ganadores!

LEER MÁS

Consulta el listado de ganadores del XV Concurso Digital Infantil Internacional, "Misión Depuración".

18/11/2016

S.O.S. por un Saneamiento limpio #NoloTires

LEER MÁS

El próximo 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saneamiento o Día Mundial del Inodoro, fecha instaurada por Naciones Unidas para llamar la atención sobre la prioridad del saneamiento para el desarrollo Mundial.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzados en 2015, incluyen lograr, para 2030, el acceso equit...